top of page
Barth logo

זרם תודעתי חברתי שנוצר כתגובת נגד לתרבות הקשרים הווירטואלית,

ומתאפיין בתשוקה לחלוק ולהתענג על שוקולד משובח עם חברים, פנים אל פנים.

 

מאפיינים לזיהוי שוקולטיסטים טיפוסיים:

בעלי חיוך רחב, לב פתוח וגישה בריאה לחיים, יודעים להקשיב, אפילו ללִבם, ומחפשים תמיד אחר הזדמנות לחלוק שוקולד עם אחרים.

bottom of page